Last Update 2016

Atlas Transformace

atlas-transformace-01 atlas-transformace-02 atlas-transformace-03 atlas-transformace-04 atlas-transformace-05 atlas-transformace-06 atlas-transformace-07 atlas-transformace-08 atlas-transformace-09 atlas-transformace-10 atlas-transformace-11 atlas-transformace-12

Realizace elektronické verze knihy Atlas Transformace, která je globálním průvodcem po transformačních procesech. Tento „slovník“ tvoří pomocí strukturovaných hesel a uměleckých grafů nástroj pro uchopení procesů společenských a politických změn v zemích, které samy přijaly adjektivum „transformační“, anebo jsou tímto termínem označovány. Atlas transformace shrnuje více než 200 základních „hesel“ a klíčových termínů transformace. Vznikl za přispění několika desítek autorů z celého světa a jsou v zde znovu publikovány některé zásadní dobové texty. Atlas Transformace